Tréninková kavárna

Tréninková kavárna sociálně terapeutické dílny Slunečnice na děčínském zámku
 
Slunečnice svým projektem tréninkové kavárny-palačinkárny reaguje na dlouhodobou potřebu chybějící návazné služby mezi sociální rehabilitací a možností pracovního uplatnění pro osoby s postižením. Aby pomohla tuto mezeru zaplnit, usiluje dlouhodobě o vytvoření chráněných pracovišť, tzv. sociálně trapeutických dílen (STD). Prvním samostatným výstupem těchto dílen je právě vznik tréninkové kavárny-palačinkárny v jedinečném prostředí děčínského zámku.
 
Tréninkovou kavárnu budou využívat jako službu osoby s mentálním i tělesným postižením. V prvních dvou letech trvání projektu počítáme s 15 uživateli služby STD, kteří by jí měli do dubna 2011 projít. V rámci služby jim budou potřebnou odbornou péči zajišťovat dvě kvalifikované asistentky a profesionální obsluha kavárny.
 
Chceme, aby lidem s postižením pomohlo naše tréninkové pracoviště zlepšit své dovednosti natolik, že se budou moci zapojit do chráněného nebo i otevřeného pracovního trhu. Budeme se snažit, aby měli možnost po získaných zkušenostech a praxi najít smysluplné pracovní uplatnění, napomáhající jejich trvalému zařazení do společnosti.
 
Projekt můžeme realizovat nejen díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR, ale také díky obrovské vstřícnosti a osobnímu zájmu vedení Zámku Děčín. Navazujeme tak na dlouholetou spolupráci v mnoha kulturních počinech organizovaných společně na zámku (malé letní festiválky Radost ze života, koncerty, výstavy) a ochotu spojit zajištění potřebného gastronomického zázemí pro turisty s vyšší hodnotou danou sociální myšlenkou kavárny. Jde o pomoc postiženým lidem, která je v zahraničí velmi rozšířená a fungující právě svou adresností a vysokou smysluplností při pomoci lidem s postižením v návratu a zapojení se do běžného života. Dá se říci, že pro návštěvníky takovýchto zařízení bývá často i otázkou prestiže využívat služeb kaváren, pekáren a dalších pracovišť, která otevřeně integrují osoby s postižením.