O Slunečnici

Stručné informace o organizaci
 
Slunečnice, z.s.
je organizace s dlouholetou tradicí (od roku 1998) v poskytování služeb lidem s mentálním a zdravotním postižením. Usiluje o integraci osob s postižením do běžné společnosti a pomáhá jim při zajišťování důstojných podmínek k životu. Je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků, je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutických dílen podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Stěžejní aktivitou Slunečnice, z.s. je provoz Centra Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s., poskytujícího služby osobám s postižením. Díky akreditaci Ministerstva vnitra pro dobrovolnickou službu může současně podporovat návazné aktivity na tyto služby, které postiženým lidem zkvalitňují jejich volný čas a pomáhají jim obstát v každodenních běžných situacích. V roce 2006 Slunečnice vybudovala Chráněnou grafickou dílnu, která bohužel svou činnost v roce 2018 ukončila. V letech 2008 Slunečnice vybudovala i Sociální firmu, která napomáhá postiženým lidem v získání potřebných pracovních návyků a jako Sociální firma Slunečnice Děčíně, s.r.o. je dnes stabilní prosperující firmou. Slunečnice, z.s. se aktivně účastní komunitního plánování v Děčíně i v Ústeckém kraji.
 
Naše zkušenosti
Slunečnice z.s., realizovala v r. 2003 projekt "Jsem jiný? To je dobře, že Ty taky!", (Phare 2001), jehož součástí byl tehdy vznik vlastního centra sociální rehabilitace Cesta do světa. V r. 2005 jsme realizovali projekt "Rekvalifikační program pro osoby se zdravotním postižením" (Phare 2003), který profesně připravil pracovníky pro naši nově vznikající Chráněnou grafickou dílnu. Ta zahájila svůj provoz v roce 2006 a postupně se rozvíjí.
Ze zkušeností s dvouletým fungováním Chráněné grafické dílny jsme vymysleli v děčínském regionu ojedinělý projekt Sociální firmy a díky podpoře ESF jej v r. 2007 - 2008 pilotně ověřili v praxi. Díky němu jsme pak nejen mohli dát vzniknout samostatné Sociální firmě, ale především zcela nové službě Sociálně terapeutickým dílnám, jejichž první velkou aktivitou je právě náš projekt. Ten se stal efektivním propojením mezi stávající sociální rehabilitací a možným pracovním uplatněním pro osoby s postižením.