Poděkování

Poděkování
 
Naše poděkování patří v první řadě organizacím, bez jejichž finanční podpory by projekt Tréninkové kavárny a služba sociálně-terapeutických dílen vůbec nemohli vzniknout:
 
Evropské unii a státnímu rozpočtu ČR
- z prostředků ESF v OP LZZ vyčlenili na náš dvouletý projekt 4 312 000,- Kč
 
Statutárnímu městu Děčín,
Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Krajskému úřadu v Ústí nad Labem,
Ministerstvu vnitra,
a Ministerstvu kultury,
kteří dlouhodobě finančně pomáhají Slunečnici zkvalitňovat a rozvíjet její služby pro osoby s postižením
 
 všem firmám a jednotlivcům, kteří věnovali své peníze nebo hmotné dary, abychom se mohli i nadále věnovat práci s lidmi s postižením a pomáhat tam, kde je to potřeba (více na www.slundecin.org)
 
příspěvkové organizaci Zámek Děčín, jmenovitě ředitelce zámku, paní Ivetě Krupičkové a panu Milošovi Vavřičkovi a dalším lidem, kteří s námi odvážně šli do nového nevyzkoušeného projektu a po celou dobu nám zajišťují perfektní zázemí a spolupráci na rozvoji kavárny i při pořádaných akcích
 
 
Poděkování hostům kavárny
Velmi děkujeme našim hostům a pravidelným návštěvníkům kavárny za jejich důvěru a ochotu pomoci. Budeme se vám snažit vždy nabídnout co nejkvalitnější služby. A pokud vám u nás bude chutnat, budeme moc rádi, když se k nám budetet vracet a když o nás řeknete i svým známým a blízkým. Děkujeme.